BETRAVITAL

VİTAMİN + MİNERAL + NİASİN + TOKSİN BAĞLAYICI + CANLI MAYA

YÜKSEK YOĞUNLUKTAKİ İÇERİĞİYLE TAM DESTEK SAĞLAR

Boğa
Buzağı
İnek
Keçi
Koyun
Kuzu

BETRAVITAL

Kültür ırkı süt ve besi hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış bileşiminde bulunan yüksek oranda vitamin, iz mineral, canlı maya, niasin ve toksin bağlayıcısı ile hayvanların gereksinimlerini tam karşılar. Aynı zamanda metabolizmalarının daha etkin çalışması sonucu hızlı büyüme ve daha sağlıklı verim vermelerine olanak sağlar.

CANLI MAYA

Süt ve besi hayvanlarında yaşanan iki önemli problem büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Başlıca sebebi beslemede yapılan hatalara bağlı olarak mikrofloradaki değişimler nedeniyle basit indigesyon (ön mide işlem bozukluğu), timpani (şişme), ve asidos (arpalama) gibi sindirim sistemi problemleri yoğun yaşanmaktadır. Bu durum kuru madde alımı ve besinsel emilimi düşürerek canlı ağırlık kayıplarına neden olmaktadır. BETRAVITAL içeriğinde bulunan aktif, canlı, saf ve hücre sayısı rakipsiz mayasıyla;
• Kuru madde alımının artırır.
• Selüloz sindiriminin artırılmasını sağlar.
• Ortamdaki oksijeni tüketerek anareob ortam oluşturur.
• Yararlı mikroorganizmaların sayısını yükseltir.
• Daha etkin sindirimle karkas randımanı ve kalitesini arttırır.
• Hızlı büyüme ve daha sağlıklı verim sağlar.

KULLANIM AMACI

• Bağışıklık sistemini güçlendirerek hayvanların hastalığa karşı direncini artırır.
• Üreme performansını artırır ve eş düşümünün doğru ve kolay olmasını sağlar.
• Yemden yararlanma oranını artırır ve yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır.
• Günlük süt veriminde ve kalitesinde artış sağlar.
• Tırnakta, tüylerde ve deride oluşan bozuklukları önler.
• Besi sığırlarında et verimini ve kargas kalitesini artırır.
• Döl tutma oranını sürü içinde yükselmesini sağlar ve tedavi maliyetlerini düşürür.
• Beyaz kas hastalığının önüne geçer ve keratin dokuları onarır.
• Büyükbaş ve küçükbaşta vitamin ve mineral eksikliklerini gidermekte yardımcı olur.
• Toprak, yün, kağıt yeme ve duvar yalama gibi davranış bozukluklarının önüne geçer.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Niasin, Toksin Bağlayıcı, Canlı Maya, Sodyum Bikarbonat, Dsp, Çinko, Mangan, Demir, Bakır, İyot, Kobalt, Selenyum, Magnezyum

KULLANIM ŞEKLİ;

Büyükbaş 100 gr/gün – Küçükbaş 20 gr/gün - Ton Yeme 10 kg

AMBALAJ ŞEKLİ; 10 kg ve 20 kg Kraft Torba - 10 kg ve 20 kg Kova

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara / Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Vitaminler / Vitamins
E-672 Vitamin A Retinol Asetat  250,000 IU/kg
E-671 Vitamin D3 Cholecalciferol 50,000 IU/kg
3a700 Vitamin E Alfatokoferol Asetat  250 mg/kg
3a315 Vitamin B3 Niasin / Niacin Niacinamide  2,500 mg/kg
İz Elementler / Trace Elements
E-5 Mangan / Manganese Mangan Sülfat  5,000 mg/kg
E-6 Çinko / Zinc Çinko Oksit  5,000 mg/kg
E-1 Demir / Iron Demir Sülfat  5,000 mg/kg
E-4 Bakır / Copper Bakır Sülfat  1,000 mg/kg
E-2 İyot / Iodine Kalsiyum İyodat  80 mg/kg
E-3 Kobalt / Cobalt Kobalt Sülfat  20 mg/kg
E-8 Selenyum / Selenium Sodyum Selenit  15 mg/kg
 E-343 Magnezyum / Magnesium Magnezyum Oksit 100,000 mg/kg
  Kalsiyum  / Calcium Di Kaliyum Fosfat 6,666 mg/kg
11.3.3 Fosfor / Phosphorus Di Kaliyum Fosfat 5,000 mg/kg
Mikroorganizmalar / Microorganisms
E-1704 Canlı Maya / Live Yeast Saccharomyces Cerevisiae  

3 X 1011

CFU/kg
Bağlayıcılar, Topraklaşmayı Önleyiciler / Binders, Solidification İnhibitors
E563 Toksin Bağlayıcı / Toxin Binder Sepiolitik Kil 200,000 mg/kg