BETRAHEPATIC

NİASİN + KOLİN + BETAİN + METİYONİN

KARACİĞER FONKSİYONLARINDAKİ BOZULMALARIN ÖNLENMESİNDE DOĞRU TERCİH

Boğa
İnek
Keçi
Koyun

BETRAHEPATIC

BETRAHEPATIC Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda karaciğer yağlanmasının tedavisine, karaciğerin temizlenmesi ve korunmasına, bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve döl veriminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Hayvanların savunma sistemini güçlendirir, aynı zamanda içerisinde bulunan yoğun etken maddeleri ile karaciğeri yüksek düzeyde korur. Karaciğerin yeniden yapılanmasına katkı sağlaması, ketozis ve verim düşüklüklerinin tedavisine destek amacıyla üretilmiş yüksek yoğunluklu ve dengeli bir yem premiksidir.

KARACİĞER

Hayvanlar için hayati bir organ olma özelliğini taşır. Karaciğer detoksifikasyon, protein sentezi ve biyokimyasal sindirim için gerekli olan üretim de dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahiptir. Karaciğerin yokluğunda veya işlev yitiminde, karaciğer kısa bir süre fonksiyonlarını devam ettirilebilir. Fakat karaciğerin fonksiyonunun, uzun süreli yokluğunu, telafi edebilmenin hiçbir yolu yoktur. Karaciğer organ metabolizmasında önemli bir rol oynar. Glikojen depolanması, kırmızı kan hücrelerinin üretimi, plazma ve protein sentezi, hormon üretimi ve detosifikasyon ayrışma da dahil olmak üzere birçok alanda işlevi vardır.

BETRAHEPATIC

• Karaciğeri korur. 
• Karaciğerin yağlanmasını engeller. 
• Karaciğer fonksiyonlarını artırır. 
• Karaciğeri doğru ve etkili çalıştırır. 
• Karaciğeri destekler ve yeniden yapılanmasını sağlar.

KULLANIM AMACI

• Bağışıklık sisteminde daha çok reaktif hücrenin rol almasını sağlar.
• Ketozis ve karaciğer yağlanmasını iyileştirerek karaciğer fonksiyonlarını artırır.
• Glutation antioksidan sentezini artırarak mikotoksinlerin toksik etkisini azaltır.
• Fertilitede artış ve buzağılama aralığında azalma sağlar.
• Kuru madde alımınında ve CA düşmesine neden olan hastalıklarda koruyucu amaçla kullanılır.
• Süt üretimini ve sütteki yağ ve protein oranını artırır.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Niasin, Kolin, Betain, Metiyonin

KULLANIM ŞEKLİ;

Doğumdan önce 10 gün, doğumdan sonra 20 gün. Metabolik hastalıkların tedavisinde 20 gün. Döl veriminin iyileştirilmesi için 20 gün. Hayvanların düşkün görüldüğü zamanlarda 20 gün kullanım tavsiye edilir.
Büyükbaş 100 gr/gün – Küçükbaş 20 gr/gün - Ton Yeme 10 kg

AMBALAJ ŞEKLİ; 3 Kg Kova - 10 kg Kova

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara /Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Vitaminler / Vitamins
3a314 Vitamin B3 Niasin / Niacin Niacinamide 50,000 mg/kg
3a890 Kolin Klorid / Cholin Chloride Kolin Klorid  25,000 mg/kg
  Betain / Betaine Betain   25,000 mg/kg
Aminoasitler / Amino Acids
3.1.1 Metiyonin / Methionine DL-Methionine  100,000 mg/Kg