BETRAFINISH

GLUTERALDEHIT + KUARTERNER AMONYUM BİLEŞENLERİ + NANIYONIK MADDELER

GENİŞ SPEKTRUMLU DEZENFEKTAN ÇÖZELTİ

Ekipman
Sistem

BETRAFINISH

Betrafinish korozif olmayan, uzun süreli etkiye sahip bir dezenfektandır. Organik maddelerin varlığında da etkilidir. Açık bej renkli suda kolay çözünebilen bir üründür. Hemen her çeşitteki patojen bakteri, virüs ve mantarlara karşı geniş spektrumlu dezenfektan etki sağlar. Kuarterner amonyum ve gluteraldehit gram pozitif ve gram negatif bakteriler, zarflı virüsler ve funguslara karşı etkilidir. İçeriğinde noniyonik etkili deterjanda bulunduğundan uygulama yüzeylerinde temizleyici etki de gösterir. Düşük toksisite ile dezenfeksiyonlarda önemli avantajlar sağlar.

KULLANIM AMACI

Kümeslerde, kuluçkahanelerde, kesimhanelerde, ahır ve ağıllarda, nakil araçlarında, süt işleme tesislerinde, gıda depolarında, yem fabrikalarında, veteriner kliniklerinde, duvar, zemin,  yerkısımları, tüm ekipmanlar ve nakil araçlarının genel dezenfeksiyonunda kullanılır.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Gluteraldehit, kuarterner amonyum bileşikleri, noniyonik yüzey aktif maddeler içermektedir. Betrafinish geniş spektrumlu dezenfektan özelliğe sahip bakterisit, virüsit ve fungusit etkili bir üründür.

KULLANIM ŞEKLİ;

Genel dezenfeksiyon 1/150

Alet Ekipman Dezenfeksiyonu 1/200

Yüksek Güçte Dezenfeksiyon 1/100 oranlarında sulandırılarak kullanılır.

Temizlenecek yüzey ve ekipmanlar üzerindeki kirler durulama ile uzaklaştırılır daha sonra hazırlanan solüsyon ile temizleme ve dezenfeksiyon yapılır. 

AMBALAJ ŞEKLİ; 5 kg Bidon - 20 kg Bidon