BETRATOXIN

TOKSİN BAĞLAYICI + MAGNEZYUM + ENZİM

VERİM DÜŞÜKLÜKLERİNİ ÖNLER MİKOTOKSİNLERE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Boğa
İnek
Keçi
Koyun

BETRATOXIN

BETRATOXIN Hayvanlarda mikotoksinin etkisini ve zararlarını en aza indirmek, hayvanları mikotoksine karşı korumak amacıyla kullanılır. İçerisinde bulunan yoğun toksin bağlayıcısıyla aflatoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüklerini önler ve yüksek gözenekli yapısıyla mikotoksinleri absorbe ederek vücuttan atılımını sağlar. Zararlı bakterileri engellemesi ve bağırsak sisteminin sağlıklı çalışmasını desteklemek amacıyla üretilmiş etkili bir yem premiksidir.

TOKSİN BAĞLAYICI

Uygun muhafaza edilmeyen yüksek rutubetli (mısır sılajı, pancar posası) ve bozulmuş hammaddelerin tüketilmesi sonucu hayvan tarafından alınan mikotoksinler başta olmak üzere sindirim sistemi, bağışıklık sistemi ve hormonal sistemi olumsuz etkileyerek verim kayıplarına neden olmaktadır. BETRATOXIN mikotoksinleri bağlayarak zararlı etkilerinden korumasının yanı sıra bağlama yolu ile toksinlerin olumsuz etkilerini de ortadan kaldırır.
• Aflatoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüklerini önler.
• Vitamin, mineral, amino asitler gibi yararlı besin maddelerini bağlamaz.
• Yüksek gözenekli yapısıyla mikotoksin bağlama kapasitesi çok yüksektir.
• Dışkıdaki mikrobiyal çoğalmayı ve kokuyu azaltmada etkilidir.

KULLANIM AMACI

• Zararlı bakterilere karşı engel oluşturur ve zararlarını en aza indirir.
• Mikotoksinin etkisini azaltır ve rumeni mikotoksinlere karşı korur.
• Mikotoksinleri absorbe ederek vücuttan atılımını sağlar.
• Verim düşüklüklerini önler gelişmeye katkı sağlar.
• Bağırsak sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.
• Vücut savunma sistemine destek verir.
• Sindirim sisteminde mikotoksinin emilimini engeller.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Toksin Bağlayıcı, Magnezyum , Enzim

KULLANIM ŞEKLİ;

Büyükbaş 20 gr/gün – Küçükbaş 2 gr/gün - Ton Yeme 2 kg

AMBALAJ ŞEKLİ; 20 kg Kraft Torba

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara / Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Bağlayıcılar, Topraklaşmayı  Önleyiciler / Binders, Solidification İnhibitors
E563 Toksin Bağlayıcı / Toxin Binder Sodyum Kalsiyum Alüminosilikat (HSCAS) 800,000 mg/kg
Enzimler / Enzymes
  Beta Glukan Beta Glukan 25,000 mg/kg
  MOS MOS 21,000 mg/kg
Taşıyıcılar / Carrives
E-343 Magnezyum / Magnesium Magnezyum Oksit qsp mg/kg