BETRASTAR

VİTAMİN + MİNERAL + NİASİN + TOKSİN BAĞLAYICI + CANLI MAYA

VERİM KAYIPLARINI AZALTIR ETKİLİ DESTEK SUNAR

Boğa
Buzağı
İnek
Keçi
Koyun
Kuzu

BETRASTAR

Kültür ırkı süt ve besi hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış bileşiminde bulunan yüksek oranda vitamin, iz mineral, canlı maya, niasin ve toksin bağlayıcısı ile hayvanların gereksinimlerini tam karşılar. Aynı zamanda metabolizmalarının daha etkin çalışması sonucu hızlı büyüme ve daha sağlıklı verim vermelerine olanak sağlar.

TOKSİN BAĞLAYICI

Uygun muhafaza edilmeyen yüksek rutubetli (mısır sılajı, pancar posası) ve bozulmuş hammaddelerin tüketilmesi sonucu hayvan tarafından alınan mikotoksinler başta olmak üzere sindirim sistemi, bağışıklık sistemi ve hormonal sistemi olumsuz etkileyerek verim kayıplarına neden olmaktadır. İçeriğinde bulunan etken maddeler bağlama ve bio transformasyon yolu ile toksinlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Toksinlerin problem oluşturduğu aşağıdaki parametrelerde iyileşme sağlar;
• Sindirim sistemi
• Üreme fonksiyonları
• Karaciğer fonksiyonları
• Bağışıklık sistemi
• Hormonal sistem

KULLANIM AMACI

• Bağışıklık sistemini güçlendirerek hayvanların hastalığa karşı direncini artırır.
• Üreme performansını artırır ve eş düşümünün doğru ve kolay olmasını sağlar.
• Yemden yararlanma oranını artırır ve yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır.
• Günlük süt veriminde ve kalitesinde artış sağlar.
• Tırnakta, tüylerde ve deride oluşan bozuklukları önler.
• Besi sığırlarında et verimini ve kargas kalitesini artırır.
• Döl tutma oranını sürü içinde yükselmesini sağlar ve tedavi maliyetlerini düşürür.
• Beyaz kas hastalığının önüne geçer ve keratin dokuları onarır.
• Büyükbaş ve küçükbaşta vitamin ve mineral eksikliklerini gidermekte yardımcı olur.
• Toprak, yün, kağıt yeme ve duvar yalama gibi davranış bozukluklarının önüne geçer.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Niasin, Toksin Bağlayıcı, Canlı Maya, Sodyum Bikarbonat, Çinko, Mangan, Demir, Bakır, İyot, Kobalt, Selenyum, Magnezyum 

KULLANIM ŞEKLİ;

Büyükbaş 100 gr/gün – Küçükbaş 20 gr/gün - Ton Yeme 10 kg

AMBALAJ ŞEKLİ; 10 kg ve 20 kg Kraft Torba - 10 kg ve 20 kg Kova

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara / Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Vitaminler / Vitamins
E-672 Vitamin A Retinol Asetat  100,000 IU/kg
E-671 Vitamin D3 Cholecalcifero 20,000 IU/kg
3a700 Vitamin E Alfatokoferol Asetat  100  mg/kg
3a315 Vitamin B3 Niasin / Niacin Niacinamide  1,250 mg/kg
İz Elementler / Trace Elements
E-5 Mangan / Manganese Mangan Sülfat  5,000 mg/kg
E-6 Çinko / Zinc Çinko Oksit  5,000 mg/kg
E-1 Demir / Iron Demir Sülfat  5,000 mg/kg
E-4 Bakır / Copper Bakır Sülfat  1,000 mg/kg
E-2 İyot / Iodine Kalsiyum İyodat  40 mg/kg
E-3 Kobalt / Cobalt Kobalt Sülfat  10 mg/kg
E-8 Selenyum / Selenium Sodyum Selenit 10 mg/kg
E-563 Magnezyum / Magnesium Magnezyum Oksit 50,000 mg/kg
Mikroorganizmalar / Microorganisms
E-1704 Canlı Maya / Live Yeast Saccharomyces Cerevisiae 

1,5 X 1011

 

CFU/kg
Bağlayıcılar, Topraklaşmayı  Önleyiciler / Binders, Solidification İnhibitors
E563 Toksin Bağlayıcı / Toxin Binder Sepiolitik Kil 50,000 mg/kg