BETRASACC

CANLI MAYA + MAGNEZYUM

RUMEN PERFORMANSINDA VERİM ARTIŞI SAĞLAMANIN ETKİLİ YOLU

Boğa
İnek
Keçi
Koyun

BETRASACC

BETRASACC Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların rumen ve bağırsak florasını düzenleyelerek besinlerin maksimum değerlendirilmesini sağlar. Aynı zamanda mide problemlerini, gaz yapma sorununu giderir, rumeni desteklemek ve korumak amacıyla kullanılır. İçerisinde bulunan canlı maya ile yemden yararlanma oranını artırması ve verim artışı sağlaması amacıyla üretilmiş yüksek yoğunluklu ve dengeli bir yem premiksidir.

CANLI MAYA

Süt ve besi hayvanlarında yaşanan iki önemli problem büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Başlıca sebebi beslemede yapılan hatalara bağlı olarak mikrofloradaki değişimler nedeniyle basit indigesyon (ön mide işlem bozukluğu), timpani (şişme), ve asidos (arpalama) gibi sindirim sistemi problemleri yoğun yaşanmaktadır. Bu durum kuru madde alımı ve besinsel emilimi düşürerek canlı ağırlık kayıplarına neden olmaktadır. BETRASACC içeriğinde bulunan aktif, canlı, saf ve hücre sayısı rakipsiz mayasıyla;
• Rumendeki mikrobiyal sindirimi düzenler, rumene destek sağlar.
• Yemlerden etkili bir şekilde yararlanma oranını artırır.
• Sürünün verimliliğini geliştirir, performansını yükseltir.
• Günlük süt veriminde ve kalitesinde artış sağlar.
• Besi sığırlarında et verimini ve kargas kalitesini artırır.
• Sütün yağ ve protein değerlerinin yükseltilmesinde etkilidir.

KULLANIM AMACI

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Rumenin sindirimine destek sağlar.
• Yemden yararlanma oranını artırır.
• Yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır.
• Performansı ve verimi yükseltir.
• Günlük süt veriminde ve kalitesinde artış sağlar.
• Besi sığırlarında et verimini ve kargas kalitesini artırır.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Canlı Maya, Magnezyum , Kolin Klorid

KULLANIM ŞEKLİ;

Büyükbaş 50 gr/gün – Küçükbaş 5 gr/gün - Ton Yeme 5 kg

AMBALAJ ŞEKLİ; 20 kg Kraft Torba

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara / Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Vitaminler / Vitamins
3a890 Kolin Klorid / Cholin Chloride Kolin Klorid 5,000 mg/kg
İz Elementler / Trace Elements
E-343 Magnezyum / Magnesium Magnezyum Oksit  350,000 mg/kg
Mikroorganizmalar / Microorganisms
E-1704 Canlı Maya / Live Yeast Saccharomyces Cerevisiae

9 X 1011

CFU/kg