BETRAORGANIC PLUS

VİTAMİN + ORGANİK MİNERAL + NİASİN + TOKSİN BAĞLAYICI + CANLI MAYA

YÜKSEK PERFORMANS VE ETKİLİ VERİM İÇİN DOĞRU TERCİH

Boğa
Buzağı
İnek

BETRAORGANIC PLUS

Yüksek verimli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konsantre olarak üretilmiş yüksek yoğunluklu ve dengeli bir yem premiksidir. Aynı zamanda içerisinde bulunan vitamin, organik mineral, canlı maya, niyasin ve toksin bağlayıcısıyla hayvanların gereksinimlerini tam karşılar. Hayvan başı daha düşük kullanım miktarıyla hem hızlı sonuç hem de ekonomik avantaj sağlar.

NEDEN ORGANİK MİNERAL?

İnorganik minerallerinbiyoyararlılıkları oldukça düşük, daha büyük molekül yapıda ve emilime girebilmeleri için iyonik formda çözülmeleri gerekir. Diğer rasyon bileşenleriyle etkileşime girerek yararlanılamaz hale geçebilir ve sitres altında emilim hızlarında kayıp ve azalmalar olur. Bu ve benzeri belirsizliklerden dolayı optimum performansı elde etmek için organik minerallerin kullanılma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Organik mineraller normal mineral iyonlarının ince bağırsakta sindirilme yollarından daha ziyade peptid ve aminoasitlerin sindirilme yollarıyla vücut içinde kullanılır. Biyolojik olarak yararlanabilirliği yüksek olduğu gibi aynı zamanda bu mineral formları çok daha kolay taşınır ve bağırsakta emilimleri oldukça yüksektir. Daha stabil oldukları gibi emilim hızlarını düşürebilen bazı rasyon bileşenleriyle oluşabilecek ters rasyonlarda da biyokimyasal olarak korunurlar(close,1998).

ORGANİK MİNERALLERİN FAYDA VE AVANTAJLARI;

 • Canlı ağırlık artar.
 • Yemden yararlanma artar.
 • Üreme (fertilite) oranı artar.
 • Somatik hücre sayısı azalır.
 • Ayak ve tırnak problemleri azalır.
 • Yüksek vücut direnci olacağı için destek ilaç sarfı azalır.
 • Ölüm oranı azalır.
 • Üreticilerin ekonomik kazancı artar.

KULLANIM AMACI

 • Bağışıklık sistemini güçlendirerek hayvanların hastalığa karşı direncini artırır.
 • Üreme fonksiyonlarını düzenler ve eş düşümünün doğru ve kolay olmasını sağlar.
 • Yemden yararlanma oranını artırır ve yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır.
 • Günlük süt veriminde ve kalitesinde artış sağlar.
 • Tırnakta, tüylerde, deride oluşan bozuklukları önler ve keratin dokuları onarır.
 • Besi sığırlarında et verimini ve kargas kalitesini artırır.
 • Döl tutma oranını sürü içinde yükselmesini sağlar ve tedavi maliyetlerini düşürür.
 • Büyükbaş hayvanlarda vitamin ve mineral eksikliklerini gidermekte yardımcı olur.
 • Toprak, yün, kağıt yeme ve duvar yalama gibi davranış bozukluklarının önüne geçer.
ÜRÜN İÇERİĞİ;

Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Niasin, Toksin Bağlayıcı, Canlı Maya, Çinko, Organik Çinko, Mangan, Organik Mangan, Demir, Bakır, Organik Bakır, İyot, Kobalt, Organik Kobalt, Selenyum

KULLANIM ŞEKLİ;

Büyükbaş  50 gr – Ton Yeme 5 kg  

AMBALAJ ŞEKLİ; 10 kg ve 20 kg Kraft Torba

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara / Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Vitaminler / Vitamins      
E-672 Vitamin A Retinol Asetat  500,000 IU/kg
E-671 Vitamin D3 Cholecalciferol 50,000 IU/kg
3a700 Vitamin E Alfatokoferol Asetat  250 mg/kg
3a315 Vitamin B3 Niasin / Niacin Niacinamide  10,000 mg/kg
İz Elementler / Trace Elements
E-5 Mangan / Manganese Mangan Sülfat  10,000 mg/kg
E-5 Mangan / Manganese Mangan'ın Hidratlı Amino Asit Şelatı  8,000 mg/kg
E-6 Çinko / Zinc Çinko Oksit  10,000 mg/kg
E-6 Çinko / Zinc Çinko'nun Hidratlı Amino Asit Şelatı 8,000 mg/kg
E-1 Demir / Iron Demir Sülfat  10,000 mg/kg
E-4 Bakır / Copper Bakır Sülfat  2,000 mg/kg
E-4 Bakır / Copper Bakır'ın Hidratlı Amino Asit Şelatı  1,400 mg/kg
E-2 İyot / Iodine Kalsiyum İyodat  160 mg/kg
E-3 Kobalt / Cobalt Kobalt Sülfat  40 mg/kg
E-8 Selenyum / Selenium Sodyum Selenit 30 mg/kg
Mikroorganizmalar / Microorganisms
E-1704 Maya Ürünü / Live Yeast Saccharomyces Cerevisiae                          

6 X 1011

CFU/kg
Bağlayıcılar, Topraklaşmayı Önleyiciler / Binders, Solidification İnhibitors
E563 Toksin Bağlayıcı / Toxin Binder Sodyum Kalsiyum Alüminosilikat (HSCAS) 200,000 mg/kg