BETRAORGANIC

VİTAMİN + ORGANİK MİNERAL + NİASİN + TOKSİN BAĞLAYICI + CANLI MAYA

YÜKSEK PERFORMANS VE ETKİLİ VERİM İÇİN DOĞRU TERCİH

Boğa
Buzağı
İnek

BETRAORGANIC

Yüksek verimli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış bileşiminde bulunan yüksek oranda vitamin, organik mineral, canlı maya, niasin ve toksin bağlayıcısı ile hayvanların gereksinimlerini tam karşılar. Aynı zamanda metabolizmalarının daha etkin çalışması sonucunda hızlı büyümelerine ve daha sağlıklı verim vermelerine olanak sağlar.

NEDEN ORGANİK MİNERAL?

İnorganik minerallerin biyoyararlılıkları oldukça düşük, daha büyük molekül yapıda ve emilime girebilmeleri için iyonik formda çözülmeleri gerekir. Diğer rasyon bileşenleriyle etkileşime girerek yararlanılamaz hale geçebilir ve stres altında emilim hızlarında kayıp ve azalmalar olur. Bu ve benzeri belirsizliklerden dolayı optimum performansı elde etmek için organik minerallerin kullanılma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Organik mineraller normal mineral iyonlarının ince bağırsakta sindirilme yollarından daha ziyade peptid ve aminoasitlerin sindirilme yollarıyla vücut içinde kullanılır. Biyolojik olarak yararlanabilirliği yüksek olduğu gibi aynı zamanda bu mineral formları çok daha kolay taşınır ve bağırsakta emilimleri oldukça yüksektir. Daha stabil oldukları gibi emilim hızlarını düşürebilen bazı rasyon bileşenleriyle oluşabilecek ters rasyonlarda da biyokimyasal olarak korunurlar (close,1998).

KULLANIM AMACI

• Bağışıklık sistemini güçlendirerek hayvanların hastalığa karşı direncini artırır.
• Üreme performansını artırır ve eş düşümünün doğru ve kolay olmasını sağlar.
• Yemden yararlanma oranını artırır ve yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır.
• Günlük süt veriminde ve kalitesinde artış sağlar.
• Tırnakta, tüylerde ve deride oluşan bozuklukları önler.
• Besi sığırlarında et verimini ve kargas kalitesini artırır.
• Döl tutma oranını sürü içinde yükselmesini sağlar ve tedavi maliyetlerini düşürür.
• Beyaz kas hastalığının önüne geçer ve keratin dokuları onarır.
• Büyükbaş ve küçükbaşta vitamin ve mineral eksikliklerini gidermekte yardımcı olur.
• Toprak, yün, kağıt yeme ve duvar yalama gibi davranış bozukluklarının önüne geçer.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Niasin, Toksin Bağlayıcı, Canlı Maya, Çinko, Organik Çinko, Mangan, Organik Mangan, Demir, Bakır, Organik Bakır, İyot, Kobalt, Organik Kobalt, Selenyum, Magnezyum

KULLANIM ŞEKLİ;

Büyükbaş 100 gr/gün - Ton Yeme 10 kg

AMBALAJ ŞEKLİ; 20 kg ve 10 kg Kraft Torba

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara / Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Vitaminler / Vitamins
E-672 Vitamin A Retinol Asetat 250,000 IU/kg
E-671 Vitamin D3 Cholecalciferol 50,000 IU/kg
3a700 Vitamin E Alfatokoferol Asetat 250 mg/kg
3a315 Vitamin B3 Niasin / Niacin Niacinamide 5,000 mg/kg
İz Elementler / Trace Elements
E-5 Mangan / Manganese Mangan Sülfat  5,000 mg/kg
E-5 Mangan / Manganese Mangan'ın Hidratlı Amino Asit Şelatı  4,000 mg/kg
E-6 Çinko / Zinc Çinko Oksit  5,000 mg/kg
E-6 Çinko / Zinc Çinko'nun Hidratlı Amino Asit Şelatı 4,000 mg/kg
E-1 Demir / Iron Demir Sülfat  5,000 mg/kg
E-4 Bakır / Copper Bakır Sülfat  1,000 mg/kg
E-4 Bakır / Copper Bakır'ın Hidratlı Amino Asit Şelatı  700 mg/kg
E-2 İyot / Iodine Kalsiyum İyodat  80 mg/kg
E-3 Kobalt / Cobalt Kobalt Sülfat  20 mg/kg
E-8 Selenyum / Selenium Sodyum Selenit  15
mg/kg
E-343 Magnezyum / Magnesium Magnezyum Oksit 200,000
mg/kg
Mikroorganizmalar / Microorganisms
E-1704 Canlı Maya / Live Yeast Saccharomyces Cerevisiae 

 3  X 1011

 

CFU/kg
Bağlayıcılar, Topraklaşmayı Önleyiciler / Binders, Solidification İnhibitors
E563 Toksin Bağlayıcı / Toxin Binder Sepiolitik Kil 200,000 mg/kg