BETRAHOOF

VİTAMİN + MİNERAL + BİYOTİN + ORGANİK MİNERAL + CANLI MAYA

TOPALLIK PROBLEMLERİNDE; ETKİN TEDAVİ OPTİMAL VERİMLİLİK SAĞLAR

Boğa
İnek
Keçi
Koyun

BETRAHOOF

BETRAHOOF Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ayak ve tırnak rahatsızlıklarını önleyici ve koruyucu amaç ile kullanılır. Aynı zamanda içerisinde bulunan yoğun etken maddeleri ile tırnak sağlığı üzerinde olumlu ve onarıcı bir etki gösterir. Hayvanlarda aşırı protein ve karbonhidrat tüketimine bağlı oluşan rumen asidozisi, tırnak rahatsızlıkları, tırnak çürüğü ve tırnak yumuşaması tedavisine destek amacıyla üretilmiş yüksek yoğunluklu ve dengeli bir yem premiksidir.

TIRNAK

Tırnak rahatsızlıkları hayvanlara eziyet vermenin yanında verimlerini de önemli düzeyde etkilemektedir. Hayvanların performanstan düşmeleri ve verimlerindeki azalmalar tırnak sağlığı ile yakından ilgilidir. Günümüzde kapalı ve beton zemin üzerinde barındırma ve hatalı besleme uygulamaları hayvanların tırnak sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayak ve tırnaklardaki problemler tedavi edilmedikçe hayvanlara sıkıntı vermekte, onların yürümelerine, yem yemelerine, gezinmelerine mani olmakta ve sonuçta hayvanların süt, et ve döl verimlerinin azalmasına, sürü dışına çıkarılmalarına hatta ölümlerine dahi neden olabilmektedir.

BETRAHOOF

• Ayak ve tırnak problemlerinde,
• Tırnak keratizasyonunu desteklemede,
• Vitamin ve mineral alımı yetersizliklerinde,
• Tırnak problemlerinin yaşandığı durumlarda,

olumlu ve onarıcı bir etki gösterir.

KULLANIM AMACI

• Tırnak keratizasyonunu ve kas-iskelet sistemini destekleyerek ayak hastalıklarına predispozisyonu azaltır.
• Mineral yetersizliğine bağlı pika, süt damlatma gibi sorunların tedavisinde kullanılır.
• Stres kaynaklarında (doğum, soğuk, sıcak, nakil, gürültü, aşılama) destek sağlayıcı olarak kullanılır.
• Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalık görülme oranını azaltır.
• Karaciğer fonksiyonu için gerekli 200 den fazla enzimin yapısına girer.
• Koyunlarda piyeten hastalığını iyileştirir ve ikizlik oranını artırır.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Biyotin, Organik Çinko, Organik Mangan, Organik Bakır, Organik Kobalt, Organik Selenyum, Magnezyum, Canlı maya

KULLANIM ŞEKLİ;

Hayvanlarda tırnak problemlerinin görüldüğü dönemlerde, kış öncesi ve yaz öncesi en az 1 ay boyunca kullanım tavsiye edilir. Şiddetli tırnak vakalarında daha etkili sonuç için en az 2 ay kullanılmalıdır.
Büyükbaş 100 gr/gün – Küçükbaş 10 gr/gün - Ton Yeme 10 kg

AMBALAJ ŞEKLİ; 3 Kg Kova - 15 kg Kova

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara / Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Vitaminler / Vitamins
  Biyotin / Biotin D- Biotin 200 mg/Kg
İz Elementler / Trace Elements
E-6 Çinko / Zinc Çinko'nun Hidratlı Amino Asit Şelatı 4,000 mg/kg
E-5 Mangan / Manganese Mangan'ın Hidratlı Amino Asit Şelatı  4,000 mg/Kg
E-4 Bakır / Copper Bakır'ın Hidratlı Amino Asit Şelatı  700 mg/Kg
E-3 Kobalt / Cobalt Kobalt Karbonat  120 mg/kg
E-8 Çinko / Zinc Çinko Oksit 50,000 mg/Kg
E-343 Magnezyum / Magnesium Magnezyum Oksit  200,000 mg/Kg
Mikroorganizmalar / Microorganisms
E-1704 Canlı Maya / Live Yeast Saccharomyces Cerevisiae 

3 X 1011

CFU/kg