BETRAFRESH

BENZALKONAUN KLORÜR + FORMALDEHİT + GLUTERALDEHİT

GENİŞ SPEKTRUMLU DEZENFEKTAN ÇÖZELTİ

Ayak Banyosu
Ekipman
Sistem

BETRAFRESH

Betrafresh korozif olmayan, uzun süreli etkiye sahip bir dezenfektandır. Organik maddelerin varlığında da etkilidir. Açık kırmızı renkli suda kolay çözünebilen bir üründür. Hemen her çeşitteki patojen bakteri, virüs ve mantarlara karşı geniş spektrumlu dezenfektan etki sağlar. Kuarterner amonyum ve gluteraldehit gram pozitif ve gram negatif bakteriler, zarflı virüsler ve funguslara karşı etkilidir. İçeriğinde noniyonik etkili deterjanda bulunduğundan uygulama yüzeylerinde temizleyici etki de gösterir. Düşük toksisite ile dezenfeksiyonlarda önemli avantajlar sağlar.

KULLANIM AMACI

Kümeslerde, kuluçkahanelerde, kesimhanelerde, ahır ve ağıllarda, nakil araçlarında, süt işleme tesislerinde, gıda depolarında, yem fabrikalarında, veteriner kliniklerinde, duvar, zemin,  yerkısımları, tüm ekipmanlar ve nakil araçlarının genel dezenfeksiyonunda kullanılır. Kümes ve ekipmanlarının yıkanması aynı zamanda kümeslerin atomizasyonunda etkilidir.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Her 100 ml:8 g benzalkonıum klorür, 12 g formaldehit, 14 g gluteraldehit içermektedir. Betrafresh geniş spektrumlu dezenfektan özelliğe sahip bakterisit, virüsid ve fungusid etkili bir üründür. Sert aldehit kokulu berrak turuncu renkli akışkan sıvıdır.

KULLANIM ŞEKLİ;

Genel dezenfeksiyon 2/150

Alet Ekipman Dezenfeksiyonu 1/40

Yüksek Güçte Dezenfeksiyon 5/100 oranlarında sulandırılarak kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ; 5 kg Bidon - 20 kg Bidon