BETRABEEFY + SACC

VİTAMİN + MİNERAL + CANLI MAYA

DÜŞÜK KULLANIM MİKTARIYLA; HIZLI SONUÇ VE EKONOMİK AVANTAJ SAĞLAR

Boğa
İnek
Keçi
Koyun

BETRABEEFY+SACC

Verimli besi sığırları ve danaların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılaması, aynı zamanda içerisinde bulunan canlı maya ile rumenin doğru ve etkili çalışması için oluşturulmuş konsantre bir karışımdır. Yem fabrikaları ve kendi yemini kendi yapan çiftlikler için özel tasarlanmış yüksek yoğunluklu ve dengeli bir yem premiksidir.

CANLI MAYA’NIN FAYDA VE ETKİSİ

• Kuru madde alımını artırır. 
• Selüloz sindiriminin artırılmasını sağlar. 
• Ortamdaki oksijeni tüketerek anareob ortam oluşturur. 
• Yararlı mikroorganizmaların sayısını yükseltir. 
• Daha etkin sindirimle karkas randımanı ve kalitesini arttırır. 
• Hızlı büyüme ve daha sağlıklı verim sağlar.

KULLANIM AMACI

• Bağışıklık sistemini güçlendirerek hayvanların hastalığa karşı direncini artırır.
• Yemden yararlanma oranını artırır ve yem değişikliğinde uyum kabiliyetini hızlandırır.
• Tırnakta, tüylerde ve deride oluşan bozuklukları önler.
• Beyaz kas hastalığının önüne geçer ve keratin dokuyu onarır.
• Besi hayvanlarının et verimini ve kargas kalitesini artırır.
• Vitamin ve mineral eksikliklerini gidermekte yardımcı olur.
• Toprak, yün, kağıt yeme ve duvar yalama gibi davranış bozukluklarının önüne geçer.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Canlı Maya, Çinko, Mangan, Demir, Bakır, İyot, Kobalt, Selenyum,

KULLANIM ŞEKLİ;

Besi yemlerinde Ton Yeme 1 kg

AMBALAJ ŞEKLİ; 20 kg Kraft Torba

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tanımlayıcı Numara / Identifier Number Aktif Madde / Active Ingredient Katkı Adı / Additive Name Premiksteki Düzey Her 1 kg / Level in 1 kg Premıks
Fonksiyon grup : Besinsel yem katkı maddeleri / Function Group : Nutritional feed additives
Vitaminler / Vitamins
E-672 Vitamin A Retinol Asetat  10,000,000 IU/kg
E-671 Vitamin D3 Cholecalciferol  2,000,000 IU/kg
3a700 Vitamin E Alfatokoferol Asetat  20,000 mg/kg
İz Elementler / Trace Elements
E-5 Mangan / Manganese Mangan Sülfat 50,000 mg/kg
E-6 Çinko / Zinc Çinko Oksit  50,000 mg/kg
E-1 Demir / Iron Demir Sülfat  50,000 mg/kg
E-4 Bakır / Copper Bakır Sülfat  10,000 mg/kg
E-2 İyot / Iodine Kalsiyum İyodat  800 mg/kg
E-3 Kobalt / Cobalt Kobalt Sülfat  200 mg/kg
E-8 Selenyum / Selenium Sodyum Selenit  150 mg/kg
Mikroorganizmalar / Microorganisms
E-1704 Canlı Maya / Live Yeast Saccharomyces Cerevisiae                      

3 X 1012

CFU/kg