BETRAALCALI FOAMY

SODYUM HİPOKLORİT + POTASYUM HİDROKSİT + ALKİDİMETİL AMİNOKSİT

ALKALİ BAZLI KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

Ekipman
Sistem

BETRAALCALI FOAMY

Betraalcali Foamy sodyum hipoklorit, potasyum hidroksit ve alkildimetil aminoksit kompleksi temeline dayanan bir üründür. Tüm yüzeylerde, zemin, alet ve ekipmanların dış yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu tek safhada sağlamak üzere formüle edilmiştir. Yağ ve protein kalıntılarını çözer aynı zamanda dezenfeksiyon sağlar. Belirtilen etken maddelerin varlığında bakterisid ve fungusid etkinliğe dayanan bir dezenfektan spektrumu sergiler.

KULLANIM AMACI

Yağlı, Kirli Ortamların Temizliğinde, duvar, zemin, yer kısımları, tüm ekipmanlar ve nakil araçlarının genel dezenfeksiyonunda  etkilidir.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Betraalcali Foamy dezenfektan özelliğe sahip, sodyum hipoklorit esaslı, potasyum hidroksit ve alkildimetil aminoksit içeren kompleks bir üründür. Ürün ağırlıkça %30 sodyum hipoklorit etken ve %7 potasyum hidroksit, %7 alkildimetil aminoksit yardımcı madde içerir. Bakderisid, fungusit özellik taşır. Kendine özgü klor kokulu, açık yeşil çözeltidir.

KULLANIM ŞEKLİ;

Genel dezenfeksiyonda 2/100 Yağlı, Kirli Ortamların Temizlik ve Dezenfeksiyonunda ise 4/100 oranında sulandırılarak kullanılır. Durulama gerektirir. Dozaj üniteleri ve manuel olarak uygulanabilir.

AMBALAJ ŞEKLİ; 5 kg Bidon - 20 kg Bidon