BETRAALCALI

SODYUM HİPOKLORİT + POTASYUM HİDROKSİT + ALKİDİMETİL AMİNOKSİT

ALKALİ BAZLI TEMİZLİK MADDESİ

Ekipman
Sistem

BETRAALCALI

Betraalcali sodyum hipoklorit, potasyum hidroksit ve alkildimetil aminoksit kompleksi temeline dayanan bir üründür. Tüm yüzeylerde, zemin, alet ve ekipmanların dış yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu tek safhada sağlamak üzere formüle edilmiştir. Yağ ve protein kalıntılarını çözer aynı zamanda dezenfeksiyon sağlar. Belirtilen etken maddelerin varlığında bakterisid ve fungusid etkinliğe dayanan bir dezenfektan spektrumu sergiler.

KULLANIM AMACI

Çiftliklerin ve süt sağım ünitelerinin alkali temizliği ve dezenfeksiyonunda etkilidir.

ÜRÜN İÇERİĞİ;

Betraalcali dezenfektan özelliğe sahip, sodyum hipoklorit esaslı, potasyum hidroksit ve alkildimetil aminoksit içeren kompleks bir üründür. Bakterisid, fungusid, özellik taşır. Kendine özgü klor kokulu, açık sarı çözeltidir.

KULLANIM ŞEKLİ;

Süt sağım ünitelerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda % 0,5 - 5 oranında sulandırılarak kullanılır. Durulama gerektirir. Dozaj üniteleri ve manuel olarak uygulanabilir.

AMBALAJ ŞEKLİ; 5 kg Bidon - 20 kg Bidon